Prohlídka Pražského hradu — PRAHA iNFO

> Pražský hrad
> Objekty Pražského hradu

Chystáte-li se Pražský hrad navštívit, přečtěte si informace o prohlídkách na www.hrad.cz.

Pražský hrad krok za krokem

K prohlídce Pražského hradu nastoupíme z Hradčanského náměstí. Před vstupem do Hradu je krásný pohled na celou historickou Prahu z hradní rampy nad Nerudovou ulicí.

První a druhé nádvoří

Do Hradu vejdeme barokní mřížovou bránou na první nádvoří, odkud se Matyášovou bránou dostaneme na druhé nádvoří, v jehož středu stojí Kohlova barokní fontána a kaple sv. Kříže s klenotnicí. V jižním křídle vpravo, kde byl kdysi Rudolfův palác, jsou místnosti prezidenta republiky.

Na protilehlé straně vlevo v přízemí jsou bývalé konírny, dnes hradní obrazárna, kde jsou vzácná umělecká díla z majetku Pražského hradu. Při návštěvě obrazárny je možno si prohlédnout zbytky kostela Panny Marie, nejstarší křesťanské svatyně na Hradě, odkryté při archeologickém výzkumu. Prostor nad konírnami zaujímají dva honosné sály: Španělský sál a Rudolfova galerie.

Třetí nádvoří

Na třetím nádvoří navštívíme chrám sv. Víta s kaplí sv. Václava a hrobkou českých králů. Po jeho prohlídce vyjdeme na třetí nádvoří, míjíme staré proboštství, monolit a sochu sv. Jiří a zastavíme se před jižním průčelím Svatovítské katedrály. Na protější straně nádvoří je vchod do Kanceláře a reprezentačních místností prezidenta republiky. Prohlídku vnitřního Hradu uzavřeme návštěvou Královského paláce. Z něho se dostaneme na náměstí U Sv. Jiří k bývalému Ústavu šlechtičen a k jedné z nejvzácnějších hradních staveb, k bazilice a klášteru sv. Jiří.

Jiřská ulice

V procházce pokračujeme Jiřskou ulicí podél bývalého Lobkovického paláce k starému purkrabství. Na konci Jiřské ulice se zdvihá Černá věž součást starého románského hradního opevnění.

Zlatá ulička, Daliborka a jiné

Vrátíme se Jiřskou ulicí a vpravo odbočíme do Zlaté uličky, která pro své pitoreskní domky patří k nejoblíbenějším cílům všech turistů. Na východním konci Zlaté uličky je věž Daliborka a na západním konci Nová bílá věž. Obou věží se používalo jako vězení.

Ze Zlaté uličky u Daliborky se vrátíme na náměstí U Sv. Jiří a podél nového proboštství se dostaneme do Vikářské ulice s vyhledávanou restaurací Vikárkou. Odtud projdeme na druhé nádvoří z něhož je přístup do hradní obrazárny.

Pak můžeme zajít do zahrady Na Baště, odkud se vchází k prohlídce Španělského sálu a Rudolfovy galerie.

Z druhého nádvoří je východ z Hradu do ulice U Prašného mostu. Tu zajdeme do Jízdárny, jestliže se v ní koná některá ze zajímavých výstav. Na protilehlé straně se již rozkládá Královská zahrada. Za domem zvaným Lví dvůr se dáme vpravo ulicí Mariánské hradby a procházku Hradem ukončíme návštěvou Královského letohrádku a poslechem Zpívající fontány.

Zahrady Pražského hradu

Vstup do hradních zahrad Rajské a Na Valech, odkud jsou krásné pohledy na město, je z Hradčanského náměstí bránou u Nových zámeckých schodů, ze třetího nádvoří nebo též z východní strany od Černé věže.

Zpětné odkazy 25. 08. 2006

TOPlist