Praha — PRAHA iNFO

http://foto.prahainfo.cz/t000.jpg

Praha je nejen kouzelným městem mostů, chrámů, pozlacených věží a kopulí kostelů, které se zhlížejí již více než deset století v hladině řeky Vltavy,ale i moderní metropolí.

http://foto.prahainfo.cz/t032.jpg

Praha je také městem různých architektonických stylů a metropolí plnou romantických uliček či stavitelských pokladů v historickém centru.

Avšak Praha je také městem zeleně. Například na svazích pod Pražským hradem je dodnes patrná snaha barokního stavitelství velkoryse spojovat budování paláců se zřizováním zahrad plných pavilonů, besídek a altánů.

Tvář Prahy dokresluje patnáct velkých mostů. Čtrnáct z nich se klene přes řeku Vltavu, Nuselský most je doširoka rozkročen přes Nuselské údolí.

http://foto.prahainfo.cz/t193.jpg

V české metropoli se nachází i nebývalé množství divadel, koncertních sálů, výstavních prostor, muzeí a galerií.

Ne nadarmo se říká, že Praha je tak různorodá, jak si jen člověk může přát. A každému příchozímu ukáže jednu ze svých kouzelných tváři.

Hlavní město Praha

http://foto.prahainfo.cz/t024.jpg

Podle zákona je Praha hlavním městem České republiky, jedním ze čtrnácti krajů ČR a současně obcí (statutárním městem).

Město můžeme členit jednak z hlediska samosprávného na 57 městských částí, dále podle výkonu státní správy na 22 správních obvodů, podle uzemně technického vymezení na 112 katastrálních území (t. j. čtvrtí a bývalých obcí) a nakonec i podle statistické klasifikace na 15 statistických jednotek NUTS 4.

Pražské ulice

http://foto.prahainfo.cz/t036.jpg

V Praze je evidováno více než sedm a půl tisíce ulic, uliček, náměstí, nábřeží a tříd.

Znak a vlajka Prahy

Ke znaku a praporu hlavního města Prahy v roce 2002 přibyl i jednotný vizuální styl města, především nové logo.

Zpětné odkazy 03. 07. 2007

TOPlist