Bazilika a klášter sv. Jiří — PRAHA iNFO

Bazilika a klášter sv. Jiří tvoří východní stranu náměstí U Sv. Jiří a s výjimkou zbytků Bořivojova kostelíka Panny Marie pod dnešní hradní obrazárnou a pozůstatků starších staveb chrámu sv. Víta je nejstarší dochovanou kostelní stavbou na Pražském hradě. Byla založena před rokem 920 knížetem Vratislavem. Asi v roce 925 byla vysvěcena a byly do ní přeneseny ostatky kněžny Ludmily, první křesťanské mučednice v Čechách, babičky sv. Václava.

Vzhled nynější románské dvouvěžnové baziliky dostal kostel při obnově po požáru v roce 1142. Po dalším ohni v roce 1541 byl kostel opravován renesančně a později jako většina pražských středověkých chrámů byl částečně zbarokizován. Hlavní barokní průčelí je z let 1671-1691. Románský vzhled chrámu byl obnoven při restauracích v letech 1897-1907. Uvnitř baziliky náhrobky knížete Vratislava, zakladatele kostela a knížete Boleslava II: V připojené gotické kapli sv. Ludmily ze 14. století je opukový náhrobek světice z doby kolem roku 1380. Na jižní straně baziliky je raně renesanční portál z Riedovy hutě (po roce 1500) s kopií pozdně gotického reliéfu sv. Jiří.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého byla k jižní stěně baziliky přistavěna F. M. Kaňkou v letech 1718-1722. Na průčelí socha světce od F. M. Brokoffa, oltářní obraz a fresky v kupoli V. V. Reinera.

Klášter benediktinek u sv. Jiří

K bazilice přiléhá bývalý klášter řehole sv. Benedikta – první ženský klášter v Čechách, založený Mladou, sestrou knížete Boleslava II. S bazilikou sv. Jiří tvořil klášter vlastně ústřední prostor Hradu po celý raný středověk. Klášter byl současně s kostelem několikrát přestavován, poslední větší přestavba provedena v letech 1671-1680. V roce 1782 za Josefa II. byl klášter zrušen a sloužil delší dobu jako kasárny. V letech 1962-1974 byla klášterní budova adaptována pro účely Národní galerie. Je zde umístěna sbírka českého umění od gotiky do baroka.

Zpětné odkazy 23. 08. 2006

TOPlist