Staroměstská radnice — PRAHA iNFO

> Památky

Historie

Více než sto let usilovali staroměstští o vlastní radnici, až 18. září 1338 Jan Lucemburský vydal privilegium, jímž vyjádřil k tomuto kroku souhlas. Ještě téhož roku zakoupila obec patricijský dům Wolflina od kamene a upravila jej pro tradiční účely.

O něco později k němu připojila dům kramáře Kříže a po spojení obou domů přistavěla vysokou věž, dokončenou roku 1364 vysokou 69,5m. V patře dali konšelé zřídit nádhernou gotickou kapli s arkýřem vysunutým do náměstí.

V roce 1458 se radnice rozšiřovala západním směrem - o dům kožešníka Mikše, a celý blok byl honosně přestavěn pozdně goticky.

Externí odkazy

Víte víc? Připište to sem!

Zpětné odkazy 29. 01. 2006

TOPlist