Franz Kafka Museum — PRAHA iNFO

> Muzea

Město K. Franz Kafka a Praha

Dlouhodobá výstava Město K. Franz Kafka a Praha se v Praze otevírá v letním období, které mělo pro Kafku vždy osudový význam. Dne 3. července 1883 se zde narodil, 3. června 1924 umírá v sanatoriu v Kierlingu a 11. června je v Praze pohřben.

http://www.kafkamuseum.cz/Data/UploadedImages/HtmlTextImages/Kafka_4.jpg

Symbióza Kafkova životního osudu a díla s Prahou je dobře známa a tato osudová vazba byla za dlouhá desetiletí kafkovského bádání prozkoumána ze všech stran. Přesto má právě tato výjimečná expozice, připravená Střediskem současné kultury v Barceloně (CCCB) šanci přiblížit tento osudový vztah zcela novým způsobem. Zásluhu na tom mají jak samotné exponáty, tak především způsob, jakých expozice své téma divákovi představuje.

Premiéra výstavy se uskutečnila v Barceloně v roce 1999 a v letech 2002 - 2003 proběhla její repríza v Židovském muzeu v New Yorku, v roce 2005 byla otevřena v Praze v Hergetově cihelně.

Kontakt

Otevírací doba a vstupné

Denně od 10 do 19 hodin. Vstupné 120,- Kč. Snížené vstupné 60,- Kč pro studenty, seniory a invalidy.

Obchod

Obchod, který je součástí areálu Hergetovy cihelny, nabízí kompletní nabídku Kafkovy tvorby, biografické knihy o Franzi Kafkovi, upomínkové předměty jako např. pohlednice, fotografie, kalendáře, hrnečky a další.

http://www.kafkamuseum.cz/Data/UploadedImages/HtmlTextImages/Kafka_shop_3.jpg

Zpětné odkazy 21. 08. 2006

TOPlist