náměstí Bratří Synků — PRAHA iNFO

Náměstí BS se nachází na katastrálním území Nusle.

Dříve nuselské Metodějovo náměstí s Národním domem čp.2 a před stavbou železniční trati s barokním zámkem a rozsáhlou Nuselskou zámeckou zahradou táhnoucí se podél Botiče až ke Grébovce. Nuselský barokní zámek byl koncem předminulého století rovněž zbořen a na novém náměstí byla vybudována pseudobarokní replika jeho průčelní budovy s čp.1 s vícepatrovým arkýřem a obrazem panny Marie. Vícepatrové arkýře mají i domy na nárožích s Nuselskou a Sezimovou ulicí i "Dům u Rousků". Nuselský národní dům (dnes Česká spořitelna) byl vyzdoben sochami sv. Václava se štítem a praporcem v průčelní střešní nice, a nad balkonem sochami knížete Přemysla a kněžny Libuše. Zajímavé jsou i barevné znaky Čech, Moravy a Slezska. Nezachovaly se však průčelní hodiny s třímetrovým ciferníkem.

Na náměstí "BS" je řada obchodů (Bat´a) a dalších institucí a známé železářství u Rousků. Ve dvoře domu čp.472 jsou nejkrásnější sluneční hodiny v Praze 4, zdobené freskami a se zobrazením sovy , slunce a měsíce.Bohužel při větší opravě fasády domu v šedesátých letech minulého století nedodrželi správný úhel tyče a tak se od té doby sluneční hodiny s časem mírně rozcházejí.Na vedlejším domě čp.473 sousedícím s prodejnou "Baťa" jsou zajímavá sousoší řemeslníků v nikách prvního poschodí. Kdysi zde končila i tramvaj a na náměstí bývalo tržiště s osmibokými velkými stánky. Známá je i nuselská lékárna (U zlaté koruny)na nároží s Čestmírovou ulicí. Bydžovského drogerie byla nahrazena dnes již známou Nuselskou pizzerií.Je v přízemí pětipatrového rohového domu č.p. 5, který byl jediný na náměstí BS celý postaven až za první republiky na místě staré stavby snad z poloviny 18. století a vymyká se z poměrně jednolité architektury náměstí z konce 19. a prvních let 20. století. Další rohový dům s ulicí Sezimovou, druhý nejmladší na náměstí dokončený v roce 1919, se začal stavět už za první světové války. Strom republiky z roku 1918 (lípa, byť ne již původní, za novinovým stánkem u stanice tramvají) sice ještě stojí, ale dva pamětní kameny, věnované památce 28. října a presidenta Prof. Masaryka, již byly dávno odstraněny (v roce 1960). Ze čtyř původních topolů již nezbyl ani jediný. Na náměstí staví linky 11, 18 a 193. Před zprovozněním metra přes Nuselský most zde jezdily ještě tramvaje 3 , 13, 14, 19 , 23 a 31.

Jeden čas se náměstí jmenovalo i Riegrovo o čemž svědčí i busta Františka Ladislava Riegra před kupolí budovy lékárny.

Zpětné odkazy 28. 05. 2009

TOPlist