Průvodce — PRAHA iNFO

> Památky
> Mapy
> Průvodcovské služby

Průvodce a jiné knihy o Praze

http://foto.prahainfo.cz/pruvodce_conebyva3.jpg

Co v původcích nebývá 3

Hradní návrší a kudy tudy cesta k hradu

Stanislava Jarolímková, Nakladateství Motto, 2005, váz., 368 stran + fotografická příloha, 289 Kč

Ukázka: "Do vlastního areálu Pražského hradu se vcházelo několika vstupy. Ve valu vybudovaném na přelomu 9. a 10. století a dlouhém asi 1,2 km existovaly dva vstupy: jihozápadní a východní. Východnímu vstupu se nejprve říkalo malé vrátce či malá fortna a roku 1004 se v něm umačkali mnozí "Poláci utíkajíce z hradu". Došlo k tomu poté, co se knížeti Jaromírovi podařilo po dvou letech vyhnat z panovnického sídla poslední vojáky polského panovníka Boleslava Chrabrého, který obsadil Čechy i české panovnické sídlo. Uvnitř areálu je spojovala zpevněná cesta zmiňovaná již v 10. století. V tzv. jádru hradiště v podstatě oddělovala jižní část, kde se nacházelo sídlo panovníka, od části severní, v níž se postupně soustředily církevní objekty – Biskupský dům, rotunda sv. Víta a kostel i klášter sv. Jiří. V předhradí pokračovala cesta jižně od kostela P. Marie k mostu přes Hradčanskou brázdu."

http://foto.prahainfo.cz/pruvodce_conebyva.jpg

Co v původcích nebývá

Poznejte Prahu z té zábavnější stránky!

Stanislava Jarolímková, Nakladateství Motto, 2008, váz., 288 stran, barevná fotografická příloha, 249 Kč

Ukázka: "Pražané milovali samozřejmě i cirkusy. Mívaly stanoviště na náměstí Republiky, Na Rejdišti u Rudolfina, na Karlově náměstí či na Štvanici, ale i na místě, kde později vyrostlo Národní divadlo. Raritou se nesporně stal bleší cirkus, hostující ve 2. polovině 19. století na Štvanici. I když cirkusy si nemohly stěžovat na prázdná hlediště, nemívali jejich majitelé na růžích ustláno. Museli totiž kromě pronájmu platit například pokuty divadlům za to, že jim svými produkcemi odlákali diváky, a část výtěžku ze vstupného poukazovali „dobrovolně“ na dobročinné účely. Byla to forma úplatku, který jim měl získat přízeň úředníků vydávajících povolení k pobytu v Praze."

http://foto.prahainfo.cz/obalka-praha-ma-tajemna.jpg

Praha má tajemná

Poutavé vyprávění o Praze, její historii a tajemstvích

Ilona Brodská, Nakladatelství Motto, 2005, druhé, revidivané vydání, váz., 232 stran, fotografie, 229 Kč

Sledujte osudy těch, kteří psali dějiny Prahy od počátků do současnosti, odhalte tajemství starobylých pražských domů a paláců, vyslechněte si známé i neznámé legendy a pověsti ...

Ukázka: "Na sklonku 19. století, když Podskalí ještě rušně žilo kolem svých dřevařských ohrad, způsobil jeden tajemný místní jev bojovou pohotovost policie a dostal se i do novin. V ohradě u Turků od nějaké doby každou noc mezi jedenáctou a jednou houkalo. Co houkalo? To nikdo nevěděl. Dřevaři a voraři houkadlo marně hledali. Proto pražská policie v prosinci 1874 uspořádala na strašidlo tajný zátah. Shromážděné davy Pražanů přihlížely té neobvyklé (utajené) akci. Čtrnáct strážníků pod velením inspektora Rosta spolu s několika detektivy vniklo do ohrady. (Zatkli učně Heveru, jelikož se jim pletl do cesty a mařil úřední výkon.) Akce probíhala, strašidlo houkalo. Dvě hodiny se policisté pachtili mezi vysoko naskládaným dřevem. Houkalo tu, houkalo onde, nic ale neviděli. V jednu s půlnoci, jako když utne, ticho, odtroubeno. Pohotovost bez úspěchu odvolána."

http://www.soukup-david.cz/katalog/obalka_58.jpeg

1111 památek a zajímavostí Prahy

Petr David, Vladimír Soukup, Nakladatelství Soukup & David, Kartografie Praha, 2001, váz., 400 stran, atlas města 1:20000, 1190 Kč

Prahu, nádherné město v srdci Evropy, s jejími architektonickými památkami, pověstmi, zajímavostmi, osobnostmi představuje vypravná publikace ve 26 kapitolách s 1000 barevných fotografií exteriérů i interiérů. Titul je doplněn praktickým rejstříkem památek a zajímavostí a atlasem města v měřitku 1:20000.

Zpětné odkazy 06. 05. 2008

TOPlist