Most Františka Josefa I. — PRAHA iNFO

Druhý visutý most, most císaře Františka Josefa I., byl vybudován v letech 1865-1868 v ose nynější Revoluční třídy. Na stavbu tohoto mostu byla vypsána v roce 1863 veřejná soutěž, ve které zvítězili tři mladí Angličané: Rowland Mason Ordish, Lefeuvre a Max Ende.

Most po celou dobu jeho existence provázely obavy z jeho možného zřícení, i když výsledky zatěžovacích zkoušek a prvních patnáct let provozu tyto obavy nepotvrzovaly. Příčiny k novým obavám daly až obtíže, které se vyskytly u staršího mostu císaře Františka I., a v roce 1848, kdy byly k Praze připojeny Holešovice a bylo nutné rozhodnout, zda most císaře Františka Josefa I. snese přitížení dodatečně zavěšeným vodovodním potrubím pro tuto novou čtvrť města. Zkoumala se především kvalita oceli, dodané z Anglie. Při dodávce bylo udáváno, že ocel zaručuje pevnost 7,6 až 8,108 Pa. Při studii v roce 1848 se ale zjistilo, že ocel vykazuje pevnost 5,2 až 5,6.108 Pa, tedy asi jen dvě třetiny udávané hodnoty. I přes tuto skutečnost bylo zavěšení vodovodního potrubí pro Holešovice povoleno.

Poté co se 15. 9. 1886 zřítil visutý most v Ostravě, byly nařízeny přísné kontroly všech visutých mostů. Kontroly mostu Františka Josefa I. konstatovaly, že původní statický výpočet byl naprosto nedostatečný, a tak byla stanovena nejvyšší povolená hmotnost vozů projíždějících po mostě na 9000 kg, přičemž provoz dvojkolné koňské dráhy byl na mostě ponechán. Most byl nadále pravidelně revidován a podrobován novým statickým výpočtům a zatěžovacím zkouškám, zejména tehdy, když se počítalo se zvýšením dopravy po mostě.

V roce 1936 most již svou malou statickou únosností a malou šířkou vozovky a chodníků přestal vyhovovat a byla vypsána soutěž na most nový. Prvním krokem bylo vybudování provizoria na povodní straně a vyloučení provozu po starém mostě. demontáž však byla záměrně oddalována, aby materiál z mostu, jakostní ocel, nebyl využit ve druhé světové válce. K demontáži se přistoupilo v letech 1946-1947. Nejcennější části mostu jsou umístěny v depozitáři Technického muzea na Invalidovně.

Informace o pražských mostech přes Vltavu přepisujeme s laskavým svolením paní Martiny Slánské. Děkujeme.

Zpětné odkazy 16. 10. 2006

TOPlist